Tầng 2, Tòa nhà PACKEXIM 1, 15 Đường An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam.
02435622733

Chính sách xác nhận, hủy & hoàn trả dịch vụ

1. Xác nhận đơn hàng: 

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán đơn hàng trên Trang Web giatourdulich.com, Khách hàng sẽ nhận được thông báo email và tin nhắn về thông tin đơn hàng.

2. Hủy/Hoàn trả đơn hàng:

Tùy thuộc vào hợp đồng ký với đối tác mà sẽ có hai chính sách hoàn trả hoặc hủy bỏ dịch vụ sau đây:

Trường hợp 1: Chính sách áp dụng đổi trả của giatourdulich.com

  • Người dùng phải xác minh việc đặt chỗ trên tờ đặt chỗ; Người dùng có thể hủy bỏ đặt chỗ bất cứ lúc nào trước khi có xác nhận đặt chỗ cuối cùng. Giá được hiển thị chi tiết để Người dùng có thể thấy số tiền phải trả, bất kỳ chi phí bổ sung do việc sử dụng thẻ tín dụng hoặc phí liên ngân hàng đánh trên các chi phí vận chuyển sẽ được tính cho Người dùng và nếu có sự thiếu hụt nhỏ trong số tiền đã thanh toán đó thì sau đó giatourdulich.com có thể cung cấp một thông báo thư điện tử (email) về khoản thiếu hụt đó để Khách hàng thanh toán. Trong trường hợp một Người dùng hủy bỏ đặt chỗ trước khi thanh toán đầy đủ bất kỳ khoản thiếu hụt đang tồn tại nào, giatourdulich.com có toàn quyền quyết định trong việc hoàn trả số tiền đã thanh toán hoặc hoàn trả lại số tiền sau khi giatourdulich.com trừ đi các chi phí phát sinh do việc không thanh toán các khoản thiếu hụt của Người Dùng theo các thủ tục giatourdulich.com quy định. Nếu Người dùng có bất kỳ nghi ngờ nào về dịch vụ, Người dùng có thể liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của giatourdulich.com (trong thời gian làm việc của bộ phận dịch vụ khách hàng được giatourdulich.com quy định). Đối với bất kỳ việc hủy bỏ nào khác, giatourdulich.com sẽ làm việc với Người dùng để hoàn trả số tiền đã chi trả, sau khi giatourdulich.com trừ đi các chi phí phát sinh như phí chuyển khoản liên ngân hàng. Việc hoàn lại tiền có thể không được thực hiện ngay lập tức tùy thuộc vào phương thức thanh toán ban đầu của Người dùng. Người dùng có thể liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của giatourdulich.com để biết thêm chi tiết về thời gian dự kiến để nhận được khoản tiền hoàn trả và chúng tôi sẽ hỗ trợ một cách tốt nhất có thể.
  • Giatourdulich.com sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ việc phát hành vé điện tử không thực hiện được nào do số tiền Người dùng chuyển thanh toán không chính xác. Bất kỳ việc chuyển tiền nào được thực hiện ngoài thời hạn chuyển tiền sẽ dẫn đến việc không đặt chỗ được. Đối với việc chuyển khoản liên ngân hàng thời gian thực, bạn phải sử dụng máy ATM. Sau khi hoàn thành việc chuyển khoản liên ngân hàng, Người dùng xác nhận thanh toán bằng cách điền vào phiếu xác nhận thanh toán.